Chiropractie

Een bewezen methode.

Lichaam in Balans

Het menselijk lichaam is het meest complexe organisme in de wereld. Menselijke wezens zijn uniek omdat ze rechtop lopen; hiervoor is BALANS nodig. De zoektocht naar evenwicht begint op het moment dat een baby haar hoofd opheft. De ogen moeten horizontaal zijn afgestemd, zodat de baby zich kan oriënteren op de wereld om haar heen. Vanaf de
eerste wankele en waggelende stapjes van een baby tot de krachtige sierlijke houding
van een ballerina – het lichaam zoekt constant naar BALANS! 

Ieder moment van de dag zijn onze ogen automatisch horizontaal georiënteerd en moet het lichaam een zwaartepunt behouden. Het zwaartepunt ligt ter hoogte van het bekken – op de verticale lijn die loopt van de nekwervel (C2) naar de bovenkant van de heupen. In medische teksten wordt het lichaam getoond met de oogkassen, schouders en heupen horizontaal – de reden hiervan is dat het lichaam op een horizontaal niveau optimaal functioneert.  In deze positie – met normale bilaterale spierspanning en een normaal bewegingsbereik – is het lichaam in BALANS. 

De houding van het lichaam is van groot belang bij motorieke problemen en voor het evenwicht gedurende het bewegen. In feite is het mechanisme voor houding en beweging hetzelfde en een houdingsprobleem is bijna altijd verbonden met een probleem van het bewegingsapparaat. De kunst van het evenwicht is de sleutel tot beweging. Om rechtop te staan, evenwicht te bewaren, te kunnen bewegen en de zwaartekracht te kunnen weerstaan moet het lichaam op een gecoördineerde wijze samenwerken.

Om 1 been op te heffen zijn 40 spieren benodigd en om te lopen zijn er 200 spieren nodig. Door de gecontroleerde samenwerking van de spieren en zenuwen op het skelet is het lichaam een dynamisch voorbeeld van BALANS. De 650 spieren van het lichaam laten 206 botten bewegen, die zijn verbonden met 187 gewrichten. Al deze bewegingen vereisen BALANS en een goede spiercontrole. Alleen om stil te staan gebruikt het lichaam al 300 spieren om in BALANS te blijven

Zolang de zenuw impulsen normaal zijn is het lichaam in staat haar houding vast te houden en is het in BALANS, maar abnormale impulsen resulteren in spier disfunctie en afnemende functioneringsmogelijkheden. De zenuwen, die vanuit de ruggengraat 
lopen hebben de wervelkolom nodig voor de juiste BALANS. Met een juiste positie van de wervelkolom worden zenuwinterferenties voorkomen.

Om BALANS te behouden is een continue samenwerking nodig van het skelet, spieren en zenuwen. Alleen een Chiropractor (D.C.) heeft geleerd wat de samenwerking is van deze onderdelen van het lichaam als een geheel, en is bekwaam om diagnoses te stellen en structurele klachten te behandelen. De sleutel tot het behoud van een gezonde levensstijl is BALANS en beweging.

Als Chiropractor (D.C) ben ik van mening dat het in de juiste positie houden van de wervelkolom resulteert in een betere BALANS, een groter bewegingsbereik en een meer pijnvrije levensstijl.

 

De Wetenschap van Chiropractie

Studie Chiropractie

Het onderstaande overzicht toont het aantal uren van de studie Chiropractie vergeleken met het aantal uren van de studie Medicijnen.

Chiropractie
uren
Medicijnen
uren
520 Anatomie 508
420 Fysiologie 326
205 Pathologie 401
300 Scheikunde 325
114 Bacteriologie 130
420 Diagnose 324
320 Neurologie 112
217 Röntgen 148
65 Psychiatrie 144
65 Zwangerschap en Gyneacologie 198
225 Orthopedie 156
2821 Totaal 2772

Behalve deze uren hebben de studenten van Chiropractie extra uren studie met betrekking tot behandeling van de rug, nek, voeding en andere onderwerpen, welke te maken hebben met de Wetenschap van Chiropractie. De studenten Medicijnen hebben nog extra uren studie met betrekking tot geneesmiddelen, chirurgie en andere onderwerpen die te maken hebben met de studie Medicijnen. 

4485 Totaal 4248

Kunst

Chiropractie is de Wetenschap, die de relatie onderzoekt tussen de wervelkolom en het zenuwstelsel en is gebaseerd op het wetenschappelijke feit dat elke cel, elk orgaan en elk orgaansysteem in het lichaam door het zenuwstelsel wordt aangestuurd. 
Het zenuwstelsel kan worden onderverdeeld in:

– Het centrale zenuwstelsel
– Het perifere zenuwstelsel 

Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de grote en kleine hersenen en het ruggenmerg. 
Het perifere zenuwstelsel is dat deel van het zenuwstelsel, dat buiten de hersenen en het ruggenmerg gelegen is. De hersenen worden beschermd door de schedel. 
Het ruggenmerg wordt beschermd door de wervelkolom. 
De wervelkolom bestaat uit 24 wervels met onderaan het heiligbeen en het staartbeen. 

 

 Chiropractie een Kunst op zich

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek, de Myovision Scan en de gezondheidssituatie van de patiënt wordt een specifiek behandelschema opgesteld om het functioneren van de  wervelkolom en het zenuwstelsel te verbeteren.

In de chiropractie wordt vaak gesproken over  “adjustment” – dit woord omschrijft de vele technieken van specifiek en gecontroleerd uitgevoerde  druk om het functioneren van de wervelkolom te verbeteren. Als door het aanbrengen van correcties  het functioneren van de wervelkolom is verbeterd heeft ook het zenuwstelsel de 
mogelijkheid zich  te herstellen en daarmee zal ook de gezondheid verbeteren. 

Het gebruik van de juiste hoeveelheid  kracht in de juiste richting – dit kunnen snelle gelijkmatige bewegingen zijn, maar ook een langzame  constante druk – maakt Chiropractie tot een Kunst op zich.

De Filosofie van Chiropractie

Behalve Wetenschap en Kunst heeft Chiropractie ook een filosofisch aspect. Een chiropractor behandelt geen ziekten, een chiropractor spoort blokkades (subluxaties) op en corrigeert deze. Een chiropractor erkent dat geen enkele arts jou beter kan maken, maar dat alleen het lichaam zichzelf kan herstellen. Het doel van chiropractie is dan ook het opheffen van storingen binnen het zenuwstelsel, waarna het aangeboren zelf herstellend vermogen van het lichaam haar werk doet.

De oorsprong van de moderne Chiropractie gaat terug tot het begin van de geregistreerde geschiedenis – Chinese en Griekse geschriften vertellen over het manipuleren van de wervelkolom om rugpijn te verlichten. 2700 v. Chr. schreef Hippocrates, een Griekse arts en de grondlegger vader van de Moderne Geneeskunde: verzamel kennis over de wervelkolom, want dit is noodzakelijk voor vele ziekten.

De huidige beroepsgroep van Chiropractie – als een afgeleide vorm van gezondheidszorg – gaat terug naar 1895 toen D.D. Palmer de specifieke correctie van de wervelkolom ontdekte. D.D. Palmer voerde zijn eerste ‘adjustment’ (= correctie) uit bij Harvey Lillard, de koster van een plaatselijke kerk, die na een ongeluk met zijn nek slechthorend was geworden. Met het uitvoeren van diverse “adjustments” aan zijn nek verdween zijn slechthorendheid en D.D. Palmer beredeneerde dat de positie van de wervelkolom invloed had op de zenuwen en het oplossen van de zenuwstoornis kon resulteren in het verbeteren van de gezondheid. Hij ontwikkelde ook de Filosofie van Chiropractie, die de grondlegging van de moderne Chiropractie vormt. Hij introduceerde de term Chiropractie – Chiro (hand) practice (oefening), hetgeen gedaan met de hand betekent en hij richtte de eerste school voor Chiropractie op in Davenport, Iowa USA in 1898.D.D. Palmer: “I am not the first person to replace subluxated vertebra, but I do claim to be the first person to replace displaced vertebra by using the spinous and transverse processes as levers…..and to develop the philosophy and science of chiropractic adjustments.D.D. Palmer is in 1913 overleden, maar zijn zoon B.J. Palmer zette het werk van zijn vader voort en hij werd bekend, omdat hij Chiropractie ontwikkelde tot een unieke vorm van geneeskunde. Doctors of Chiropractic zijn de pioniers op het gebied van medicijnvrije non-invasieve behandeling van de wervelkolom.

Alhoewel het beroep zich sinds haar oorsprong enorm heeft ontwikkeld is de basisleer en het inzicht in hoe Chiropractie werkt, namelijk als een medicijnvrije methode voor het corrigeren van blokkades in de wervelkolom om zenuwsubluxaties op te heffen en het zelfherstellende vermogen van het lichaam te activeren, nog steeds van toepassing

Chiropractische effectiviteit

UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN STUDY OF 1985

In 1985 the University of Saskatchewan conducted a study of 283 patients “who had not responded to previous conservative or operative treatment” and who were initially classified as totally disabled. The study revealed that “81% … became symptom free or achieved a state of mild intermittent pain with no work restrictions” after daily spinal manipulations were administered.

Following a 1993 study, researchers Cassidy, Thiel, and Kirkaldy-Willis of the Back Pain Clinic at the Royal University Hospital in Saskatchewan concluded that “the treatment of lumbar intervertebral disk herniation by side posture manipulation is both safe and effective 

THE MANGA REPORT<br />

A major study to assess the most appropriate use of available health care resources was reported in 1993. This was an outcomes study funded by the Ontario Ministry of Health
and conducted in hopes of sharing information about ways to reduce the incidence of
work-related injuries and to address cost-effective ways to rehabilitate disabled and injured workers. The study was conducted by three health economists led by University
of Ottawa Professor Pran Manga, Ph.D. The report of the study is commonly called the Manga Report. The Manga Report overwhelmingly supported the efficacy, safety, scientific validity, and cost-effectiveness of chiropractic for low-back pain. Additionally, it found that higher patient satisfaction levels were associated with chiropractic care than with medical treatment alternatives. “Evidence from Canada and other countries suggests potential savings of hundreds of millions annually,” the Manga Report states. “The literature clearly and consistently shows that the major savings from chiropractic management come from fewer and lower costs of auxiliary services, fewer hospitalizations, and a highly significant reduction in chronic problems, as well as in levels and duration of disability.

THE NEW ZEALAND COMMISSION REPORT

A particularly significant study of chiropractic was conducted between 1978-1980 by the New Zealand Commission of Inquiry. In its 377-page report to the House of Representatives, the Commission called its study “probably the most comprehensive and detailed independent examination of chiropractic ever undertaken in any country.” The Commission entered the inquiry with “the general impression … shared by many in the community: that chiropractic was an unscientific cult, not to be compared with orthodox medical or paramedical services.” By the end of the inquiry, the commission reported itself “irresistibly and with complete unanimity drawn to the conclusion that modern chiropractic is a soundly-based and valuable branch of health care in a specialized area…” Conclusions of the Commission’s report, based on investigations in New Zealand, the U.S., Canada, the United Kingdom, and Australia, stated:

Spinal manual therapy in the hands of a registered chiropractor is safe. § Spinal manual therapy can be effective in relieving musculo-skeletal symptoms such as back pain, and other symptoms known to respond to such therapy, such as migraine. § Chiropractors are the only health practitioners who are necessarily equipped by their education and training to carry out spinal manual therapy. § In the public interest and in the interests of patients, there must be no impediment to full professional cooperation between chiropractors and medical practitioners.

Doctors of medicine and other professionals from the Netherlands conducted two randomized clinical trials comparing the outcomes of various treatments of chronic back and neck complaints. Spinal manipulative therapy was compared to physiotherapy, treatment by a general practitioner, and a placebo. The authors found faster and greater improvement in the spinal manipulation groups (Koes et al. 1992; Koes et al. 1992a). 

Van Tulder, Koes, and Bouter (1997), researchers in the Netherlands funded by the Dutch Health Insurance Board, retrieved and evaluated evidence from 48 randomized controlled trials conducted worldwide that addressed the treatment of acute and chronic low-back pain. Researchers found “strong evidence” for the effectiveness of spinal manipulation in the treatment of chronic low-back pain 

A series of articles reporting on the lack of medical training in musculoskeletal disorders was published between 1998 and 2002 by Kevin B. Freedman, MD. It seems that the department chairs of several hospital-based orthopedic residency programs designed a basic examination on musculoskeletal competency and gave it to their residents. 82 per cent of medical school graduates failed the examination. Four years later the test was simplified and, once again, 78% of the examinees failed to demonstrate basic competency in musculoskeletal medicine. When this test was given to final quarter chiropractic students 70% of them passed the exact same exam!] 

The differences between these 2 student groups should be noted. The medical students had already graduated from medical school (as MDs) and had completed their rotations through various hospital departments. Finally, they had been accepted into an orthopedic residency program…the pinnacle of medical musculoskeletal specialists. The chiropractic students however were still just students. 

The World Health Organization recently released a comprehensive set of guidelines that clearly states that chiropractic is a separate profession, rather than a set of techniques that can be learned in short courses by other health professionals. They also make it clear that medical doctors and other health professionals, in countries where the practice of chiropractic is not regulated by law, should undergo extensive training to re-qualify as chiropractors before claiming to offer chiropractic services. In some countries there have been recent efforts by medical groups to provide short courses of approximately 200 hours in chiropractic technique. WHO’s guidelines indicate that a medical graduate should a require an additional minimum of 1800 class hours, including 1000 hours of supervised clinical training, before claiming to offer chiropractic services.

Source: CHIRO.ORG

Chiropractie, Fysiotherapie en Manuele therapie

Chiropractie en Manuele therapie zijn specialisaties die tot de fysiotherapie behoren
en daarop een evidente verdieping vormen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie 
een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Een chiropractor is een manueel 
therapeut die bovendien een opleiding tot geneeskunde heeft gevolgd.

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft in 2005 de regels voor de opleiding
en de veiligheid van chiropractie vastgelegd en gesteld:

    Chiropractic is one of the most popularly used forms of manual therapie.
          (chiropractie is één van de meest verbreide vormen van manuele therapie)

Al in 1981 heeft de minister van volksgezondheid als regeringsstandpunt vastgelegd dat  de opleiding tot chiropractor een opleiding geneeskunde met manuele therapie is en dat manuele therapie behoort tot de fysiotherapie.

Ook het Nuffic (2014) waardeert de internationale universitaire chiropractoren diploma’s
als geneeskunde met manuele therapie.

Over de hele wereld is de chiropractor erkend als Doctor of Chiropractic. De Tweede Kamer der Staten Generaal heeft in 1983 met algemene stemmen (motie Terpstra) aan de regering opgedragen om de chiropractie te erkennen.

Chiropractie baseert zich op de beginselen van Hippocrates, de vader van de geneeskunde, die als eerste de waarde van het goed functioneren van de wervelkolom heeft beschreven. Hij zag bijna 2500 jaar geleden al de relatie tussen de wervelkolom en de rest van het lichaam.

            “Het is noodzakelijke een grondige kennis te bezitten  van de wervelkolom, 
             want vele aandoeningen worden in werkelijkdheid veroorzaakt door een
             gebrekkigheid daarvan”.
                                              (Hippocrates 460-377 v. Chr)

De grondlegger van de moderne chiropractie is de in Canada geboren  Daniel David Palmer (1844-1913). Palmer stelde deze specialisatie in 1895 op schrift en in 1897 richtte hij in Iowa de “Palmer school of chiropractic”op. 

Contactadres

Dorpsstraat 277
2391 CE Hazerswoude-Dorp

 

0172 - 820210

 

Openingstijden

Maandag— Gesloten
Dinsdag — 09:00 - 17:00
Woensdag — Gesloten
Donderdag — 09:00 - 19:00
Vrij - Zo — Gesloten